Polityka prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Klientów sklepu internetowego meridian.az.pl, wszelkie dane osobowe zamieszczone na stronie sklepu lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze sklepu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Dostęp do danych osobowych mają tylko: Właściciel i Administrator Sklepu.

Przetwarzanie danych

W związku z prowadzeniem sklepu meridian.az.pl, Właściciel i Administrator Sklepu zbierają i przetwarzają dane osobowe w postaci bazy użytkowników Sklepu. Dane indywidualne Klientów są wprowadzane do bazy podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Sklepu.

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe Właściciel i Administrator Sklepu uznają za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych Właściciel i Administrator Sklepu nie ponoszą żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Klientów Sklepu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Sposób wykorzystania danych uzyskanych od Klientów Sklepu

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych, Klient zgadza się na gromadzenie i wykorzystanie podanych informacji - w tym adresu elektronicznego - przez Właściciela i Administratora Sklepu w celach marketingowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Sklep, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Dane elektroniczne

Właściciel i Administrator Sklepu zbierają informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych podstron Sklepu meridian.az.pl przez Klientów na podstawie analizy logów dostępowych i adresów IP; powyższe dane Sklep meridian.az.pl przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.

W celu dostosowania treści Sklepu do potrzeb Klientów, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer meridian.az.pl na komputerze użytkownika, które serwer Sklepu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Klienta z danego komputera. Informacje z plików cookies służą Właścicielowi i Administratorowi Sklepu do monitorowania ruchu Klientów w Sklepu. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu ze Sklepu.

Sklep internetowy Shoper.pl